Wireless

نوشته شده توسط admin on . Posted in مطالب

اینترنت پر سرعت وایرلس :

یک فناوری ارتباطی دیجیتال بی سیم جهت دسترسی پرسرعت کاربران به اینترنت با دیگر خدمات شبکه ای میباشد ، در این فناوری اتصال به شبکه نیازی به سیم ندارد و کاربرتنها با استفاده از کامپیوتر و AccessPoint  بدون نیاز به هرگونه خط تلفن ، می تواند از خدمات شبکهWireless  استفاده نماید . تفاوتADSL2+   و Wireless  تکنولوژی ADSL2+ در بستر سیم تلفن واقع شده است اما   Wirelessسیستمی بی نیاز از سیم بوده و هیچ نیازی به سیم تلفن دستگاه و شارژ تلفن ندارد ، در Wireless محدودیت سرعت و مکان وجود ندارد اما درADSL2+ منوط به مراکز مخابراتی و خط تلفن شاهد محدودیت هایی هستیم همچنین نصب Wirelessمی تواند اینترنت پرسرعت را به روستاهایی که 3 تا 10 کیلومتر از مرکز مخابرات دورهستند انتقال دهند.

مشاهده مصرف | شارژ سرویس